06.19

Babila

Fitxa
Tipus Polivalent
Data Juny 2019
Autor Pedrali design Odo Fioravanti

Productes

Col.lecció Babila

Presentació

Productes: cadira, cadira amb braços, tamboret, slló i taula.
Materials: tecnopolimer, fusta de freixe, acer, teixits i alumini.