09.19

Mom & Miky

Fitxa
Tipus Exterior
Data Setembre 2019
Autor Emu

Productes

Designer Florent Coirier.
Material: acer envernissat.

Presentació

Florent Coirier dissenya productes simples, amb una semàntica forta, pràctics, eficaços i funcionals. Mom i Miky s'han desenvolupat en estreta col·laboració amb Emu.