08.19

Restaurant Brichs, Falset

Fitxa
Tipus Professionals
Data Agost 2019
Autor Cadirafina

Productes

Sillons Nilo de Funcional Mobiliario.
Exteriors sillons Ronda i taules Cambi d'Emu.

Presentació

Nilo és una butaca de línies formals molt còmode. Les seves mesures amples ho fan confortable i acollidor, indicat especialment per la seva resistència per a ús intensiu en projectes d'hostaleria.
Nilo vesteix amb elegància i esquicidesa el Restaurant Brichs de Falset.