06.11

Terrassa exterior, Vic

Fitxa
Tipus Particulars
Data Juny 2011
Autor Cadirafina

Productes

Cadira Veranda i taula Athena d'Emu d'acer pintat.

Presentació

Aquests models tenen un disseny trenat i reixat d'estil clàssic i modern a la vegada.